nieuws

Wijk voor initiatieven

Geen categorie

Vorige week presenteerden Adri Duivensteijn, wethouder Duurzame en Evenwichtige Ontwikkeling in Almere, en Stefan Schuwer van de woningbouwcorporatie Ymere het Ontwikkelingsplan voor de ‘Wijk voor Initiatieven”. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de sociaal duurzame woon- en werkwijk Almere Hout Noord. Ideeën en gedachten van de bewoners zelf en het stimuleren van initiatieven staan centraal in het plan.

Wijk voor initiatieven

Almere Hout Noord moet niet alleen sociaal duurzaam zijn, maar moeten ook op economische en ecologisch gebied toekomstbestendig zijn. In de ‘Wijk voor Initiatieven’ is veel ruimte voor inbreng door toekomstige bewoners. Zij worden uitgedaagd om initiatieven aan te dragen die passen bij de ambitie van de wijk. Door middel van zogenoemde ‘Buurschuren’, ‘Ontmoetingsroutes’, ‘Kanspanden’ en ‘Talenthuizen’ kunnen ideeën gezamenlijk worden ontwikkeld en in de praktijk worden gebracht. Deze wijze van samenwerking zal de sociale samenhang binnen de wijk bevorderen.

Naast wonen zijn er veel mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven. De inzet is hoog: Almere Hout Noord moet een energie-onafhankelijke en klimaatneutrale wijk worden. Zo zijn er plannen op het gebied van warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van windenergie.

Of al deze ambitieuze plannen haalbaar zijn, wordt in de loop van de komende maanden onderzocht. Daarnaast worden de nodige stappen gezet om begin 2012 te kunnen starten met de realisering van de nieuwe wijk.

Reageer op dit artikel