nieuws

WAT wordt hamerstuk

Geen categorie

Een decennium duurde het eer de Wet op de Architectentitel de Tweede Kamer passeerde, maar nu dit eenmaal is gebeurd lijkt de verdere behandeling gesmeerd te verlopen.

WAT wordt hamerstuk

 

 

 

 

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet op de Architectentitel ligt de beslissing bij de Eerste Kamer. Op 16 februari heeft de Kamercommissie voor VROM/WWI een zogenaamd blanco eindverslag uitgebracht. Dit betekent dat er geen opmerkingen zijn gemaakt over het wetsvoorstel en dat het vervolgens als hamerstuk zal worden afgedaan. De behandeling in de Eerste Kamer is op 2 maart 2010.

Datum inwerkingtreding

Enkele onderdelen van de gewijzigde Wet op de Architectentitel zoals de bij- en nascholingsregeling voor alle disciplines en de omzetting van de SBA treden op 1 januari 2011 direct in werking. De tweejarige beroepservaringperiode zal vanaf 1 januari 2014 wettelijk verplicht worden. Voor de eisen die aan interieurarchitecten worden gesteld voor inschrijving in het architectenregister, is de ingangsdatum afhankelijk van het tijdstip waarop het mogelijk wordt om een Masteropleiding Interieurarchitectuur in Nederland te volgen.

 

Reageer op dit artikel