nieuws

VROM raad bepleit hervorming woningmarkt

Geen categorie

Door de financiële crisis en de hierdoor veroorzaakte onevenwichtigheden is een hervorming van de woningmarkt noodzakelijk. Dat schrijft de
VROM-raad in een afgelopen vrijdag gepubliceerd advies aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Egbert van der Laan. De woningbouw komt tot stilstand en de doorstroming stagneert. Het adviesorgaan bepleit onder meer de afschaffing van de overdrachtsbelasting.

VROM raad bepleit hervorming woningmarkt

Voor de sociale sector adviseert de VROM-raad een welvaartsvolgend huurbeleid. Hierbij zijn de toegestane huurverhogingen gekoppeld aan de inkomensontwikkeling van de bewoners. De vermogens van corporaties mogen niet verder worden afgeroomd, maar moeten worden ingezet voor investeringen. Een hiertoe gevormd fonds kan worden gevoed met afdrachten van corporaties en de in de sector geheven vennootschapsbelasting.

Functioneren verbeteren

De aanbevelingen moeten het functioneren van de woningmarkt verbeteren. Daarnaast kan op de sector wonen worden bespaard, door de subsidies en de fiscale ondersteuning aan te pakken. Overigens waarschuwt de VROM-raad ook voor de gevolgen van een te abrupte wijziging voor de woningbouw.

Reageer op dit artikel