nieuws

Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten bouw

Geen categorie

Architecten, aannemers B&U en installateurs schatten faalkosten in de bouw op bijna 11% van de omzet. Als belangrijkste oorzaken noemen ze ‘slechte informatie-uitwisseling en communicatie’ en ‘te weinig aandacht voor de bouwfase tijdens de ontwerpfase’. De meeste faalkosten ontstaan in de werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase: de fases waarin veel informatie wordt gedeeld en veel wordt gecommuniceerd.

Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten bouw

Een en ander blijkt uit onderzoek dat USP Marketing Consultancy het afgelopen kwartaal heeft uitgevoerd in opdracht van printerfabrikant Océ. Océ is wereldmarktleider op het gebied van systemen en software voor het produceren van grootformaat technische tekeningen.

Fases

De faalkosten ontstaan voor 16% in de ontwerpfase, voor 23% in de werkvoorbereidingsfase en voor 43% in de uitvoeringsfase. Slechte informatie-uitwisseling en communicatie worden voor elke fase genoemd als belangrijkste oorzaak.

Gebrekkige aandacht voor uitvoerbaarheid tijdens ontwerp

22% van de ondervraagden geeft aan dat er in de ontwerpfase te weinig aandacht is voor de uitvoerbaarheid. Dit probleem wordt voornamelijk genoemd door de aannemers (32%) en architecten (14%).

Actie

Twee op de vijf bedrijven heeft actie ondernomen om faalkosten te reduceren (37%) of is dit van plan (2%).

faalkosten tabel

Reageer op dit artikel