nieuws

Miljoen euro voor planstudies Klimaatneutrale Steden

Geen categorie

Eind januari is bepaald welke gemeenten een bijdrage krijgen in het kader van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden. In totaal zijn er 32 planstudies ingediend door 19 gemeenten. Na een entreetoets is de toekenning geschied op basis van volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Er was € 1 miljoen beschikbaar. Twaalf gemeenten ontvangen een bijdrage voor hun planstudie.

Miljoen euro voor planstudies Klimaatneutrale Steden

Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden richt zich op het versnellen van de energietransitie richting een klimaatneutrale stad. Binnen de looptijd van het programma worden handvatten ontwikkeld die de ontwkkeling van klimaatneutrale steden ondersteunen en versnellen. Er wordt geleerd uit de praktijk. Opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met andere belangstellende gemeenten.

Innovatieagenda Energie

Het programma maakt onderdeel uit van de Innovatieagenda Energie en het uitvoeringsprogramma Schoon en Zuinig. Het programma steunt innovatieve gemeenten bij de invulling van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van klimaat en energie. Het programma past in de beleidsprioriteit van minister Cramer (VROM) om lokale klimaatinitiatieven te versnellen en te versterken.

Klimaatneutrale Steden

Het innovatieprogramma heeft een directe relatie met o.a. de thema’s ‘Gebouwde omgeving’, ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Duurzame elektriciteitsvoorziening’, ‘Warmte’ en ‘Kas als energiebron’. De toegevoegde waarde van het initiatief is, dat het zorgt voor een samenhangende implementatie van innovaties in de stedelijke omgeving. Het combineren van deze thema’s leidt tot een scala aan veelbelovende projecten richting klimaatneutraliteit.

Bron: Agentschap NL (Agentschap NL is begin 2010 ontstaan uit een bundeling van EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem)

Reageer op dit artikel