nieuws

Master interieurarchitectuur van HKU geaccrediteerd

Geen categorie

De nieuwe hbo-master Interieurarchitectuur van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht mag in september dit jaar van start. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie verleende haar goedkeuring aan het programma van Arlette Kerkhof en Paulien Oosterhuis van de HKU. De opleiding krijgt de naam Towards Spatial Identity.

Master interieurarchitectuur van HKU geaccrediteerd

De aanleiding voor een nieuwe master is de aangescherpte wet waarin het gebruik van de architectentitel geregeld is, de WAT (Wet op de Architectentitel). Dit wetsvoorstel is zojuist in de Tweede Kamer aangenomen. De HKU heeft hierop vooruitlopend besloten een nieuwe opleiding te ontwikkelen in aanvulling op de huidige bacheloropleiding. Nu is het nog zo dat de bachelortitel volstaat wanneer je jezelf interieurarchitect wil noemen, in de nabije toekomst is daar zowel de mastertitel voor nodig als twee jaar werkervaring.

Onderzoek en ontwerp

De titel van nieuwe master is Towards Spatial Identity en het onderwijsprogramma is gebaseerd op twee peilers: de ontwerpende dialoog en onderzoekend ontwerpen. De NVAO schrijft in haar onderzoeksrapport: “Het panel constateert dat de door de opleiding gekozen peilers nauw aansluiten bij het door het beroepenveld geformuleerde masterniveau en dat de opleiding met de opzet van het programma aansluit bij de verwachtingen van het beroepenveld.”
De ontwerpende dialoog gaat over processen rondom participatie van gebruikers. Oosterhuis: “Het is belangrijk dat de blik van ontwerpers naar buiten gericht is. Je moet geen ontwerp opleggen, maar iets ontwikkelen in samenspraak met gebruikers.” Bij onderzoekend ontwerpen moet men denken aan een sterke maatschappelijke onderbouwing van een ontwerp. “Bij het ontwerpen van een kantoorruimte bijvoorbeeld dient de ontwerper zich af te vragen of de werknemer van de toekomst nog in een kantooromgeving werkt. Denk aan de veranderende scheiding tussen werk en privé en draadloze verbindingen. Gedegen en vernieuwend onderzoek ligt aan de basis van het ontwerpproces.”

HKU

Aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) studeren ruim 3800 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Vormgeving, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media of Kunstmanagement. De HKU biedt bacheloropleidingen met meer dan 40 afstudeerrichtingen, maar ook basis-/vooropleidingen en masteropleidingen. De HKU is gevestigd in Utrecht, Hilversum en Amersfoort.

WAT

De Wet op de Architectentitel (WAT) is bedoeld om de kwaliteit van architecten te waarborgen door voorwaarden te stellen voor het voeren van de architectentitel. De aanpassing op de WAT behelst kort gezegd het gelijktrekken van de regels voor stedenbouwkundigen, tuin-, landschaps- en interieurarchitecten met die voor architecten. Voor architecten is het nu al verplicht om een afgeronde masteropleiding en aantoonbare werkervaring voor te leggen voordat zij zich mogen inschrijven bij het Architectenregister en dus zichzelf architect mogen noemen.

Reageer op dit artikel