nieuws

Kort geding architectenselectie Stadskantoor Rotterdam

Geen categorie

Vandaag vindt in de Rotterdamse rechtbank het kort geding plaats naar aanleiding van de architectenselectie Stadskantoor. Het college van B&W koos in oktober 2009 op voordracht van een beoordelingscommissie voor het ontwerp van Office for Metropolitan Architecture (OMA). Hiermee werd de uitslag van de publiekspeiling genegeerd, waarin het ontwerp van OMA een vierde plaats werd toebedeeld. De vier overige deelnemende architectenbureaus kunnen zich niet met de voorgenomen gunning aan OMA verenigen en eisen middels een kort geding een herbeoordeling. De uitspraak van het kort geding wordt verwacht op 17 februari.

Kort geding architectenselectie Stadskantoor Rotterdam

De gemeente zegt met vertrouwen terug te kijken op de gevolgde procedure. De overige deelnemers menen echter, dat de selectiecommissie de wegingscriteria zodanig hebben aangepast, dat het ontwerp van OMA achteraf binnen de vooraf opgestelde eisen valt. Vooral op het gebied van haalbaarheid en duurzaamheid, twee van de criteria, zou het ontwerp van OMA slecht scoren.

Aangepast ontwerp

Daarnaast beweren de deelnemers dat OMA het ontwerp na de definitieve inleverdatum ingrijpend heeft aangepast. Zij menen hiervoor bewijzen te hebben. Zo heeft het gebouw dat OMA instuurde voor de prijsvraag een volledig glazen gevel, terwijl ze een paar dagen later op de website van haar bureau een rendering van het stadskantoor met een gevel die slechts voor een klein gedeelte uit glas bestaat.


Het ontwerp van OMA paar dagen na de inzending, met aangepaste gevel

Voor 17 februari krijgt het ontwerpproces nog geen vervolg, maar de herontwikkeling van het Stadskantoor loopt ondertussen wel door. Zo vinden er op dit moment sloopwerkzaamheden plaats om het Stadskantoor gereed te maken voor de ontwikkeling.

Reageer op dit artikel