nieuws

Helft bouwfouten had tot instorting kunnen leiden

Geen categorie

De helft van de bouwfouten die gemeld zijn bij het Platform Constructieve Veiligheid had tot een instorting kunnen leiden. De meeste meldingen hebben betrekking op de hoofddraagconstructie. Dit staat in de rapportage van het Platform Constructieve Veiligheid over de periode medio maart tot medio november 2009. In deze periode zijn via www.abcmeldpunt.nl 21 meldingen gedaan.

Helft bouwfouten had tot instorting kunnen leiden

 

De meeste bouwfouten betreffen de betonconstructie en de wapening. Het gaat vaak fout bij de communicatie. Zo maakte de constructeur bij een parkeergarage extra tekeningen voor een afwijkend vloerdeel, maar vergat op de algemene constructietekening hiernaar te verwijzen met als gevolg dat de ponswapening achterwege bleef. Dergelijke fouten kunnen ernstige gevolgen hebben.

Vakmanschap

De Expertgroep van het Platform meent dat goed vakmanschap de oplossing biedt. Constructeurs dienen zich bewust bezig te houden met de overdracht van informatie en uitvoerende partijen moeten aandacht schenken aan de kwaliteitsborging. Bij elk project hoort een rapport waarin staat dat de wapening conform het ontwerp is aangebracht.

Bron: Cobouw

Reageer op dit artikel