nieuws

Gemeente Den Haag gaat 25.000 huizen bouwen

Geen categorie

Den Haag gaat de komende tien jaar 25.000 huizen bouwen en 9.000 woningen uit het corporatiebezit slopen. Dit staat in het document Woonvisie van de gemeente. Van de nieuwbouw is 30% in de goedkope sector gepland. Dit deel moet door de Haagse corporaties gedaan worden. Ook doet Den Haag een beroep op de sociale verhuurders op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

Gemeente Den Haag gaat 25.000 huizen bouwen

 

Duurzame warmtebronnen

De gemeente wil in verband met de bouwopgave de contacten met ontwikkelaars intensiveren. `Zoals met corporaties prestatieafspraken worden gemaakt, moeten deze marktpartijen ook bereid zijn over langere perioden afspraken te maken met de gemeente en zo hun positie op de Haagse ontwikkelmarkt verdienen.’ Naast nieuwbouw en sloop dienen circa 12.000 woningen te worden aangesloten op duurzame warmtebronnen.

Energiebesparing

Verder wordt gestreefd naar 30% energiebesparing in de sociale sector. Ook wil de gemeente op grote schaal corporatiehuizen en goedkope woningen in particulier bezit opknappen. Het gaat daarbij om minimaal 10.000 woningen.

Bron: Cobouw

Reageer op dit artikel