nieuws

BNA blij met WAT

Geen categorie

De Bond van Nederlandse Architecten (
BNA) is tevreden met de aanvaarding door de Tweede Kamer van de herziene Wet op de Architectentitel. Twee jaar beroepspraktijkervaring is, als de Eerste Kamer ook met het voorstel instemt, voortaan een voorwaarde voor inschrijving als architect in het wettelijk register.

BNA blij met WAT

 

 

Nederland loopt daarmee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in de direct omringende landen aan architecten worden gesteld. België, Duitsland, Engeland en Frankrijk kennen al een verplichte beroepservaringsperiode.

Beroepspraktijkervaring

Consumenten kunnen er nu op vertrouwen dat een architect niet alleen een adequate opleiding heeft gevolgd maar ook over beroepspraktijkervaring beschikt en gehouden is kennis en vaardigheden door permanente beroepsontwikkeling op peil te houden. Zowel de toenemende complexiteit van de bouwopgave als het economische en culturele belang van architectonische kwaliteit en een goed ontworpen gebouwde omgeving vragen om hoge vakbekwaamheidseisen.

Bron:BNA

Reageer op dit artikel