nieuws

Zes marktpartijen IJmeerverbinding geselecteerd

Geen categorie

Deze week starten zes marktpartijen met de ontwikkeling van een visie op en een plan van aanpak voor de aanleg van de IJmeerverbinding, een OV-lijn die Almere met Amsterdam moet verbinden. De geselecteerde partijen zijn afkomstig uit binnen- en buitenland.

Zes marktpartijen IJmeerverbinding geselecteerd

 

 

 

 

Met de selectie stapt de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam de gunningsfase in: tot februari 2011 werken de zes partijen aan een visie en plan van aanpak, waarin zowel de mogelijkheden voor een brug als voor een tunnel moeten worden verkend.

In november 2009 heeft het kabinet gekozen voor een primair westelijke ontwikkeling van Almere en de aanleg van een IJmeerverbinding, mits de kosten/batenratio van zo’n verbinding substantieel verbetert. De Werkmaatschappij Almere-Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Rijk en regio, werkt aan deze optimalisatie. De Werkmaatschappij heeft er nadrukkelijk voor gekozen nationale en internationale marktpartijen te betrekken; op 8 oktober is een marktuitvraag gepresenteerd. Tien (consortia van) marktpartijen hebben zich gemeld, waarvan de Werkmaatschappij er nu zes heeft geselecteerd.

Dat zijn URS/Scott Wilson (Verenigde Staten met Nederlandse partners), Jacobs (Verenigde Staten), Consortium Transrapid (Duitsland) Mott MacDonald/MNO Vervat BV (Verenigd Koninkrijk met Nederlandse partner), Movares (Nederland) en Arup (Australië met een Oostenrijkse partner).

De gunningsfase loopt tot februari 2011. Na afloop van deze fase selecteert de Werkmaatschappij drie partijen die hun optimalisatiestudie verder mogen uitwerken. Deze visies worden vervolgens openbaar gepresenteerd. Na de zomer van volgend jaar start de publieke integratiefase; de ingezonden ontwerpen en businesscases worden samengebracht in één of meerdere alternatieven- met bijbehorende businesscase. Die alternatieven worden opgenomen in de Rijksstructuurvisie, waar de overheid eind 2012 een besluit over neemt.

Reageer op dit artikel