nieuws

Universiteit Maastricht start internationale architectuuropleiding

Geen categorie

In 2011 start de Universiteit Maastricht een nieuwe architectuuropleiding: de postgraduate European Master in Architecture (EMA). Het betreft een tweejarig Engelstalig programma voor professionals die hun kennis op het gebied van architectuur willen verbreden, verdiepen en vernieuwen.

Universiteit Maastricht start internationale architectuuropleiding

Met dit initiatief speelt de universiteit in op de toegenomen complexiteit van het architectenvak en op de voor innovatie en vitaliteit van de Euregio onmisbare ontwikkeling van kennis over ruimtelijke vraagstukken. Eén van de initiatiefnemers en kopstukken van de architectuuropleiding is Jo Coenen.

In februari 2011 start de afdeling Architectuur met een aantal onderwijsmodules en met een lezingenserie. In september worden de eerste deelnemers verwacht voor de voltijdse masteropleiding. Het College van Bestuur van de UM heeft accreditatie voor de European Master in Architecture aangevraagd bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Afgeronde bouwkundestudie niet meer voldoende

Coenen: “Het beroep van architect is de afgelopen decennia aan sterke verandering onderhevig. Niet het gebouw en de ontwerper, maar de positie van het ontwerp in een brede maatschappelijke context wordt belangrijker. Om als professioneel architect te kunnen opereren is een afgeronde bouwkundestudie niet meer voldoende. Je zult in de praktijk moeten samenwerken in teams met verschillende disciplines en je via onderzoek moeten verdiepen in andere aspecten die deel uitmaken van ontwerpprocessen. In Maastricht kunnen we gebruik maken van de expertise die bij uitstek aanwezig is op de andere faculteiten. Het EMA programma biedt ook vakken op het gebied van vastgoed, economie, rechtsgeleerdheid, cultuurwetenschappen en duurzaamheid.”

Reageer op dit artikel