nieuws

Stemmen Mooi Nederland Prijs 2010

Geen categorie

Deze week kan nog worden gestemd op de Mooi Nederland Publieksprijs. De prijs, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu looft de prijs uit in het kader van de tweede rond van de Innovatieregeling Mooi Nederland. Het winnende project ontvangt 10.000 euro.

Stemmen Mooi Nederland Prijs 2010

 

 

 

Genomineerd zijn onder meer:

De Intense Stad, stedelijke verdichting Alexanderknoop Rotterdam. Het project creëert kansen voor functiemenging in het dichtbebouwde stationsgebied waardoor het gebied een grotere stedelijke dynamiek krijgt.

Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander

Zeeburgia

De toekomstige woonwijk Zeeburgia in Amsterdam ligt 4,5 meter beneden zeeniveau. De opgave om op de relatief kleine kavel (4ha) 350 woningen te bouwen vraagt niet alleen om slimme stedebouw, maar ook om innovatieve oplossingen op het gebied van waterberging. De ambitie is een wijk te realiseren zonder traditionele regenwaterafvoer (kolken en riolering), waarin volledige afvoer van het water over het maaiveld (in de publieke en private ruimte) het uitgangspunt is.

Waterplein Rotterdam

Een nieuw innovatief concept bedacht door Florian Boer en Marco Vermeulen voor de opvang van veel regenwater.

Iedereen kan tot 1 januari 2011 zijn of haar stem uitbrengen via www.mooinederlandprijs.nl

Reageer op dit artikel