nieuws

Q4 van broedplaats naar creatieve innovatieve wijk

Geen categorie

Venlo krijgt een provinciale bijdrage van 2.500.000 euro om de wijk Q4 door te ontwikkelen tot een bestendige creatieve en innovatieve wijk. Tot het plan behoort het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw, het aanpassen van de Bolwaterstraat tot binnenstedelijke cultuurstraat, het zichtbaar maken van de historische vondsten, het realiseren van een poppodium en het organiseren van culturele evenementen in de wijk.

Q4 van broedplaats naar creatieve innovatieve wijk

Doel van het project is een creatief en innovatief klimaat te realiseren in Limburg. Het plan maakt deel uit van het cultuurconvenant 2009-2014 dat de Provincie Limburg en de gemeente Venlo in september 2009 tekenden. Met het sluiten van dit convenant gaven beide partijen aan gezamenlijk te willen bijdragen aan het tot stand brengen van een culturele sprong die Noord-Limburg en haar centrumstad op de kaart zet.

Ontwikkeling van creatieve industrie

Sinds enkele jaren richt de Provincie Limburg zich op de ontwikkeling van creatieve industrie in de regio. Daarbij staat de innovatie van diensten en producten in het bedrijfsleven centraal. Zij doet dat door het stimuleren van creatieve bedrijvigheid, professionalisering van de cultuursector en deskundigheidsbevordering van de creatieve starters. Naast individuele projecten zet de Provincie ook in op het stimuleren en waar mogelijk verder ondersteunen van majeure projecten.

Reageer op dit artikel