nieuws

ING over 2011: minder banen in de bouw

Geen categorie

Sinds het tweede kwartaal van 2010 groeit de werkgelegenheid weer. Deze groei zal zich naar verwachting in 2011 doorzetten, maar in een traag tempo en nog niet in alle sectoren. Voor de bouw verwacht de ING een verlies van 10.000 banen, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Ook de overheid krijgt in 2011 waarschijnlijk te maken met een beperkte daling.

ING over 2011: minder banen in de bouw

De bouw is de meest laatcyclische sector, zodat het banenverlies later op gang is gekomen dan in bijvoorbeeld de industrie. Bovendien wordt de bouw in deze crisis zo zwaar getroffen dat met een banenverlies van 8% deze sector het grootste slachtoffer van de economische crisis is. Voor 2011 verwacht ING Economisch Bureau een daling van de bouwproductie van 1%. Alleen voor de verbouw en het onderhoud van woningen en het onderhoud in de utiliteitsbouw wordt een lichte groei voorzien.

 Ontwikkeling aantal banen in sectoren in 2009, 2010 en 2011. Bron CBS en ING Economisch Bureau

Lage overheidsinvesteringen in 2012 en 2013

Overheidsbezuinigingen voorspellen bovendien niet veel goeds voor investeringen in infrastructuur en utiliteitsbouw voor 2012 en 2013. Zodra het aantal bouwopdrachten toeneemt, zal hierin eerst worden voorzien door arbeidsproductiviteitsstijging vanuit de huidige overcapaciteit en door uitbreiding van het aantal door zzp’ers gewerkte uren. Banencreatie lijkt vooralsnog een utopie. De rendementsdalingen zijn zo groot geweest dat er mogelijk zelfs geen financiële ruimte is voor nieuwe arbeidskrachten in 2012.

Bezuinigingen bij de overheid

Het nieuwe kabinet wil 6,6 miljard euro besparen op de overheid, waarvan 2 miljard op het ambtenarenapparaat (werknemers, maar ook bedrijfsmiddelen en -gebouwen). Dat kost volgens het CPB deze kabinetsperiode 100.000 banen. Bij het Rijk zullen mogelijk 20.000 banen verdwijnen (50% bij Defensie, 25% bij andere ministeries en 25% bij de Belastingdienst) en bij de gemeenten 56.000. Het resterende deel van de banen zal verdwijnen bij provincies, waterschappen, stadsregio’s en andere (semi)overheidsinstellingen.

Negatieve gevolgen bouw

Indirect zullen de overheidsbezuinigingen ook weer leiden tot banenverlies in de bouw: er zullen de komende jaren minder bouwopdrachten worden verstrekt.

Reageer op dit artikel