nieuws

Informatieplicht voor architecten

Geen categorie

Met ingang van 1 januari 2011 hebben architecten een informatieplicht. Elke architect, stedebouwkundige, interieurarchitect en tuin- en landschapsarchitect moet bij het uitbrengen van een offerte de opdrachtgever informeren over een aantal aspecten van zijn professionaliteit.

Informatieplicht voor architecten

 

 

Het gaat om zijn voor de opdracht relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van bij- en nascholing, de dekking van de door hem te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn rechten en plichten jegens de opdrachtgever. Ook moet de architect de opdrachtgever in voorkomende gevallen informatie verschaffen over zijn rechten en plichten ten opzichte van derden die voordien voor hetzelfde object of voor dezelfde opdracht zijn benaderd of ingeschakeld.

De verplichting vloeit voort uit de herziene Wet op de architectentitel die dit voorjaar door het parlement is vastgesteld. De herziening past in het streven om van Wet op de architectentitel een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken. Ook moet de Nederlandse regelgeving voldoen aan de Europese richtlijnen, bijvoorbeeld waar het gaat om bij- en nascholing en consumentenbescherming.

De model-verklaring is te downloaden vanaf de digitale helpdesk op de website van de BNA.

Reageer op dit artikel