nieuws

Geld voor Experiment Energiesprong in binnenstedelijke gebieden

Geen categorie

Er is 4,8 miljoen euro beschikbaar gekomen om de woonmarkt met experimenten te bewegen tot een ambitieuze energie-aanpak in kleinschalige gebieden. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) roept consortia van bijvoorbeeld marktpartijen en lokale overheden op voor het experiment ‘Energiesprong Binnenstedelijke Gebieden’.

Geld voor Experiment Energiesprong in binnenstedelijke gebieden

 

Het betreft ontwikkelgebieden:

  • waarbinnen circa 20.000 m2 aan gebouwoppervlak wordt aangepakt,
  • met een gebouwdichtheid van minimaal 0,3 m2 gebouwoppervlak per m2,
  • -waarmee een minimale reductie van 45% energiegerelateerde CO2-emissie van de totale energievraag minus het duurzame energieaanbod, en
  • met een realisatieplanning van maximaal 3 jaar.

 

Twee mogelijke aanvragen

SEV nodigt uit voor twee onafhankelijke aanvragen voor ondersteuning:

  1. Financiële ondersteuning voor het maken van een technische onderbouwing voor een gebiedsontwikkeling. Voor deze ondersteuning opent de inschrijving op 27 december 2010 en er is maximaal 50.000 euro per project beschikbaar.
  2. Subsidie (vanuit het ministerie BZK/WWI) voor de uitvoering van een gebiedsontwikkeling. Voor deze subsidie opent de inschrijving op 28 maart 2011 en er is per consortium maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het moet aantoonbaar zijn dat het om een project gaat waar extra kosten worden gemaakt ten behoeve van vernieuwing.

 

Reageer op dit artikel