nieuws

Atelier PRO tekent voor Onderwijspark Ezinge

Geen categorie

Atelier PRO uit Den Haag gaat het Onderwijspark Ezinge ontwerpen. Vandaag is de gunning aan het architectenbureau definitief geworden. Op 4 januari volgend jaar worden de handtekeningen onder het contract met de architect gezet.

Atelier PRO tekent voor Onderwijspark Ezinge

 

 

 

Atelier Pro is de winnende deelnemer van de ontwerpopgave van Onderwijspark Ezinge. Deze ontwerpopgave was onderdeel van de selectieprocedure, die door Woonconcept Onroerend Goed in Meppel was uitgeschreven.

Tegen de voorlopige gunning (onderdeel van de selectieprocedure) is door Ector Hoogstad, eveneens deelnemer van de ontwerpwedstrijd, in een kort geding bezwaar aangetekend. Dit kort geding vroeg meer tijd waardoor de betrokken partijen besloten om met elkaar in een constructief overleg naar een oplossing te zoeken. De oplossing werd gevonden in een alternatief concreet project dat door Stichting Woonconcept aan Ector Hoogstad is aangeboden die dit vervolgens heeft geaccepteerd, waardoor het kort geding is ingetrokken. Behalve enig in te halen tijdsverlies heeft deze procedure vooralsnog geen gevolg voor de voortgang van het Onderwijspark Ezinge.

 Ezinge Atelier PRO

Ontwerp Onderwijspark

Het Onderwijspark krijgt zijn karakter door de gevels en de openbare ruimten zoals het park, pleinen, binnenstraten en patio’s. De afzonderlijke scholen zijn herkenbaar door de geheel eigen binnensfeer. Binnen verbindt een fijnmazige structuur van pleintjes, straten, stegen en patio’s de scholen en overige functies. De scholen hebben huiskamers voor elke jaargang leerlingen. De brugklassers, de middengroepen en de afstudeerders hebben hun eigen ingerichte kamer, met een eigen specifieke sfeer.

Het concept van Atelier Pro voor dit onderwijspark bestaat uit een gebouw met een open structuur en dat eenvoudig is aan te passen is aan de omstandigheden. Het gebouw heeft een vaste en duurzame structuur en vrij en snel-in-te-delen ruimten. Door de open structuur is het mogelijk om ruimte uit te wisselen tussen de verschillende scholen en instituten. Zo wordt de groei en krimp van de individuele scholen op gevangen

Het gebouw is zo ontworpen en gematerialiseerd dat de energiehuishouding en de beperking van het onderhoud optimaal is, en daardoor het leefklimaat binnen het gebouw goed is. Er is een minimum aan installaties nodig dankzij de groepering en oriëntatie van de ruimte, en door gebruik te maken van de thermische massa van het gebouw die bij ventilatie de energie vasthoudt binnen het gebouw en de temperatuur constant houdt. Zonwering komt aan de slimme dagkanten bij de ramen.

Reageer op dit artikel