nieuws

Wieringerrandmeer van tafel

Geen categorie

Het Wieringerrandmeer gaat definitief niet door. Dat is woensdag bekendgemaakt door VVD-gedeputeerde Laila Driessen en Commissaris van de Koningin Johan Remkes.

Wieringerrandmeer van tafel

 

 

 

Afgelopen zomer zou al worden begonnen met de aanleg, maar er gebeurde niets. Belangrijkste reden zou zijn, dat er geen bankgarantie gegeven kon worden. Deze conclusie is getrokken uit verschillende gesprekken met private partijen en binnen de gedeputeerde staten van de provincie.

In 2009 is er nog een financieel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project. In november 2009 leek dat er allemaal goed uit te zien. In de statenvergadering van 15 november aanstaande zal er een besluit genomen worden over dit voorstel.

Volgend jaar zou na tien jaar overleg een begin worden gemaakt met de aanleg van het randmeer. Dat bestaat uit een waterverbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer met een oppervlakte van 800 hectare. Nog eens 800 hectare landbouwgrond zou worden benut voor de bouw van 2100 woningen en de aanleg van natuur.

Het Wieringerrandmeer was bedoeld om de noordelijkste regio van de provincie een sociaal-economische impuls te geven. De bedrijvigheid staat daar onder druk, jongeren trekken weg en het nabijgelegen Den Helder heeft al jaren te maken met bevolkingsafname en verlies van werkgelegenheid. Het randmeerplan, waarmee een investering van ongeveer een miljard was gemoeid was een gezamenlijk initiatief van de provincie en private partijen.

Projectontwikkelaar Lago Wirense heeft met verbijstering kennis genomen van het voorstel van GS om de verdere ontwikkeling te stoppen. Lago Wirense is een samenwerkingsverband van Boskalis bv, Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling en Witteveen+Bos en zou de ontwikkeling realiseren.
Het bedrijvenverband ziet, anders dan de provincie, wel goede mogelijkheden om het project te financieren binnen het risicoprofiel. De
projectontwikkelaar beschouwt de opzegging als een feit en zal medewerking verlenen aan de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst, zo liet hij weten. 

Het randmeerplan heeft de provincie tot dusverre 35 miljoen euro gekost. Er is 29 miljoen uitgegeven aan de aankoop van gronden, de overige kosten belopen 6 miljoen. Daarbij dreigt de provincie nog een forse schadeclaim van de private partijen nu de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig is opgezegd.

De gemeenten Wieringen en Wieringermeer lieten weten zeer teleurgesteld te zijn. “Een heel grote domper”, noemt burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen van Wieringen het provinciebesluit. Ze maakt zich zorgen om de toekomstige leefbaarheid in haar gemeente. “Omdat op veel plaatsen in onze gemeente niet mag worden gebouwd, is het heel slecht nieuws dat de geplande woningen er niet komen. Bovendien is het zonde van alle energie die we de afgelopen vijftien jaar in dit project hebben gestoken.”

De boeren in het gebied zijn juist opgetogen. Tientallen bedrijven hadden het veld moeten ruimen om plaats te maken voor het meer, aldus voorzitter Joop Grin van het Agrarisch Collectief. “Onbegrijpelijk dat een buitengewoon welvarend gebied met veel toekomstperspectief zomaar had moeten verdwijnen.” De boeren verwachten dat de 1600 hectare grond die voor het randmeerplan was gereserveerd een agragrische bestemming blijft krijgt.

Reageer op dit artikel