nieuws

Vogelaarheffing gaat gewoon door

Geen categorie

In het regeeraakkoord is vastgelegd dat de Vogelaar-heffing wordt afgeschaft. Hoe en wanneer is echter nog niet duidelijk. Daarom doet het Centraal Fonds de rekening voor de heffing 2010 toch nog de deur uit.

Vogelaarheffing gaat gewoon door

 

 

 

De rekening wordt weggestuurd terwijl er nog een procedure loopt tegen de heffing over 2008 en 2009 bij de Rechtbank in Utrecht. Een aantal corporaties heeft de heffing destijds aangevochten omdat die in hun ogen onrechtmatig zou zijn. De rechtbank doet daar waarschijnlijk begin december uitspraak over.

Bezwaarschrift

Omdat het Centraal Fonds ook wel inziet dat nu nog meer corporaties de heffing zullen aanvechten, adviseert het de corporaties pro forma een bezwaarschrift in te dienen. Zij krijgen vervolgens de tijd om hun bezwaren te onderbouwen tot zes weken na de finale uitspraak van de rechter in de zaken over 2008 en 2009. Dat kan nog wel even duren. Weliswaar zal over ongeveer een maand de Utrechtse rechter uitspraak doen, maar een hoger beroep is niet uit te sluiten. Daarna is zelfs nog cassatie mogelijk.

Teugbetaling

Het Centraal Fonds zegt verder toe de betaalde heffing over 2010 terug te betalen als de definitieve uitkomst van de rechterlijke procedure is dat de heffingen over 2008 en 2009 onrechtmatig zijn. Ook corporaties die geen bezwaar en beroep hebben aangetekend krijgen dan het geld terug.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel