nieuws

Samenwerking MAB en Gemeente Alphen beeindigd voor Stadshart Lage Zijde

Geen categorie

MAB Development en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben in onderling overleg de samenwerking beëindigd voor de (her)ontwikkeling van Stadshart Lage Zijde (Alphen aan den Rijn).

Samenwerking MAB en Gemeente Alphen beeindigd voor Stadshart Lage Zijde

Na de oplevering van het Stadshart Hoge Zijde in 2005, zijn gemeente en MAB gestart met de planontwikkeling voor de Lage Zijde. Het plan heeft als doel de Lage Zijde eenzelfde kwaliteitsimpuls te geven als de Hoge Zijde. MAB zou de ontwikkeling van een deel van het project voor haar rekening en risico realiseren, waaronder winkels, woningen en parkeren.

MAB Development en gemeente konden echter geen overeenstemming bereiken over de grondprijs. Volgens MAB is het plan met een hoogwaardig kwaliteitsniveau niet te realiseren bij de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten van 2007. Partijen zijn overeengekomen dat gemeente aan MAB de gemaakte externe kosten vergoed. In ruil daarvoor krijgt de gemeente de beschikking over de plannen voor de herontwikkeling van Stadshart Lage Zijde.

Reageer op dit artikel