nieuws

Europa stelt duurzaam bouwen verplicht

Geen categorie

Europa gaat duurzaam bouwen verplicht stellen. De regelgeving zal verwijzen naar Europese normen. Die wijken af van de huidige Nederlandse norm NEN 8006. Het aanpassen van de Nederlandse data en rekenmethode kan het bedrijfsleven veel geld kosten. “De Nederlandse aandacht voor de ontwikkeling van de Europese normen is te gering”, vindt Agnes Schuurmans van Rockwool Benelux uit Roermond.

Europa stelt duurzaam bouwen verplicht

Zij spreekt op de studiedag ‘Duurzaamheid van bouwwerken’ die het normalisatie-instituut NEN op 1 december houdt in Utrecht.

Schuurmans neemt onder meer deel aan de Nederlandse spiegelcommissie voor de Europese technische commissie CEN TC 350. Die commissie stelt normen op voor het bepalen van de duurzaamheidsprestaties van bouwproducten en bouwwerken. “Ik denk niet dat de verhoudingen op de markt door deze normen zullen veranderen, hoewel de partijen wel strijden om hun product er wat beter uit te laten springen. Maar het aanpassen van de rekentools, de database en de MRPI (milieurelevante productinformatie)-bladen aan deze normen kan het Nederlandse bedrijfsleven wel veel geld gaan kosten”, verwacht Schuurmans.

Werk aan de winkel

Volgens Taco van den Broek van NEN wordt de NEN 8006 over de gegevens en de methode in de loop van volgend jaar ingetrokken en verschijnen de EN 15804 en de EN 15978 over het bepalen van de duurzaamheid van bouwproducten en bouwwerken. “Dan is er werk aan de winkel, want veel MRPI-bladen zijn gebaseerd op de NEN 8006. Ook de database met milieugegevens van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) moet op de schop. Een aantal allocaties verschuift en veel waarden moeten opnieuw worden bepaald”, waarschuwt Van den Broek. Volgens hem zijn op Europees niveau de grote beslissingen genomen en beperkt de besluitvorming zich nog tot de juiste omschrijving, het bepalen, het uitwerken van de systeemgrenzen en het toekennen van gewichten aan de indicatoren. “Daar wordt hevig over gediscussieerd. Het gaat om de hele levenscyclus van alle bouwproducten en bouwwerken, inclusief de bouw- en de sloopfase”, aldus Van den Broek.

Definitieve stemming

De EN 15804 en de EN 15978 zullen alleen in het Nederlands worden vertaald als de marktpartijen daar geld voor over hebben, meldt Van den Broek. Over vijf maanden komt de plenaire CEN CT 350 bijeen voor de ‘formal vote’, de definitieve stemming. In een vorige vergadering heeft de commissie de indicator ‘total material requirement‘ (TMR, het gewicht van de totale hoeveelheid benodigd materiaal) laten vallen en de voor de Nederlandse situatie belangrijke indicator ‘abiotic depletion potential’ (ADP, de mate van uitputting van een niet-organische stof) behouden. De Europese Construction Product Directive (CPD) wordt vervangen door de Construction Product Regulation (CPR). Duurzaam bouwen wordt een ‘basic work requirement’, een voorgeschreven vereiste. Van den Broek verwacht een verplichte toepassing van de door CEN TC 350 ontwikkelde normen.

Schuurmans voegt toe dat de lidstaten van de Europese Unie de hoogte van de prestatie-eisen zullen bepalen, maar de indicatoren en de bepalingsmethoden zijn dan tenminste uniform. Zij vindt het voor de hand liggen dat de Europese Commissie een indicator van de normcommissie aan de CPR zal koppelen. Het kan gaan om andere indicatoren dan in Nederland worden gebruikt. “Wij kijken hier alleen naar de milieueffecten uit de LCA. In andere landen worden andere indicatoren gebruikt. De Europese markt vraagt echter om een uniforme bepaling en weergave van de milieuprestaties”, aldus Schuurmans. De verhoudingen zullen niet zozeer veranderen. “Het gaat om een andere rekenwijze.”

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel