nieuws

Winnend ontwerp Masterplan Jeruzalem

Geen categorie

Hans Davidson van Stadsontwerp & Ruimte Amsterdam heeft samen met bureau Kimmel-Eshkolot uit Tel Aviv de Israëlische prijsvraag voor het masterplan in Jeruzalem gewonnen. De opdracht bestond uit de huisvesting van de regeringsgebouwen, voor een National Gallery, een National Library en de omvorming van de toegangsweg, Rupin Boulevard,tot ‘cultuurboulevard’.

Winnend ontwerp Masterplan Jeruzalem

Het plan gaat uit van de uitbreiding van en integratie in de bestaande Ben Gurion Campus, de Rupin Boulevard en van een harmonische inpassing in de stad . Voor een goede ruimtelijke inpassing is gekozen om het typische, open heuvellandschap van Jeruzalem zo min mogelijk te onderbreken, maar aan te laten sluiten op de bestaande bebouwing en de lange zichtlijnen van de heuvels naar de dalen open te houden.

 Masterplan M Jeruzalem 

Gebouwen parallel aan Rupin Boulevard

De Rupin Boulevard, speelt een belangrijke rol in de versmelting van de Ben Gurion Campus en zijn omgeving. Aan de westkant, waar de boulevard langs de Campus loopt zijn overheids- en openbare publieke functies met elkaar verweven. Aan de noordkant komt de National Gallery, direct aan de hoofdentree van de Campus en aan de zuidkant van de National Library.

 Masterplan M Jeruzalem 

Daartussen komt een langgerekte bebouwing die parallel ligt aan de Rupin Boulevard. Op een hoger geleven niveau verbindt deze verbouwing de verschillende ministeries. Op straatniveau, aan de boulevard, komen verschillende publieksfuncties, zoals cafés en winkels. In deze langsbebouwing worden uitsparingen open gehouden om de zichtlijnen in oost-west-richting te garanderen.

 Masterplan M Jeruzalem 

Aan de westzijde komen een aantal culturele voorzieningen waardoor dit deel zich ontwikkelt tot Museum Avenue. Om de verschillende functies met elkaar te versterken komt in dit deel woningen, variërend van studentenwoningen tot hotels. Alle gebouwen staan parallel aan de Rupin Boulevard. Tussen de gebouwen wordt ruimte gelaten om het zicht op het landschap niet kwijt te raken.

Bereikbaarheid Ben Gurion Campus

De bereikbaarheid van de Ben Gurion Campus is ook in het plan opgenomen. De komst van een lightrail (met een halte bij de hoofdtoegang) moet de bereikbaarheid voor automobilisten verbeteren. Hiervoor is in het masterplan gekozen om de ontsluiting voor auto’s en voetgangers te scheiden.

Masterplan M Jeruzalem 

Regeringscentrum

Het regeringscentrum van Israel vraagt om een herkenbare, representatieve entree. Deze is gevonden in allee van 200 meter lang en 35 meter breed die klimt van een voorplein aan de Rupin Boulevard naar de Rosegarden aan de Kaplan. Dit voorplein is aan de zuidzijde begrensd door de toegang van het langgerekte gebouw dat de drie ministeries met elkaar verbindt, aan de noordzijde door de ingang van de National Gallery en door de ingang van een hoog gebouw waarin op de begane grond publieksfuncties komen. Dit hoge kantoorgebouw is de enige hoogbouw op de Campus, en is aan de voorzijde aan het plein bedacht waardoor het dienst doet als ‘landmark’.

Veiligheidsvoorschriften

Jeruzalem heeft te maken met verhoogde veiligheidvoorschriften. Het masterplan schakelt de veiligheidsvoorzieningen niet uit maar wil ze zoveel mogelijk uit beeld houden. Afhankelijk van het type, groepering en situering van de te beveiligen gebouwen zijn scheidingen voorzien tussen voor het publiek vrij toegankelijke bestemmingen en gebouwen of gebieden waar men slechts toegang heeft na gecontroleerd te zijn.

Milieu

Om het milieu niet te belasten zijn een aantal maatregelen genomen. Zo worden drie bestaande gebouwen niet gesloopt maar aangepast en uitgebreid. Waar mogelijk worden zonnepanelen toegepast en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die weinig transport vereisen of weinig energie nodig hebben.

De realisering beslaat een tijdbestek van 20 jaar.

 

Reageer op dit artikel