nieuws

Westerveld wil Rijksbouwmeester inschakelen

Geen categorie

Inwoners van Westerveld willen dat het College van Rijksadviseurs onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol wordt betrokken bij de ontwikkeling van Belvederegebied Frederiksoord en Wilhelminaoord.

Westerveld wil Rijksbouwmeester inschakelen

 

 

 

Een groep van 77 inwoners heeft dit kenbaar gemaakt middels een burgerinitiatief. De inwoners zijn het oneens met de uitgangspunten van het bouwproject ‘Kolonie Belvedereproject‘ in de twee dorpen. Daar zullen op gronden van de Maatschappij van Weldadigheid 67 energiearme koloniewoningen worden gebouwd.

Deze ‘Maatschappij’  verschafte in de negentiende eeuw in kampen op het Drentse platteland werk aan honderden armoedzaaiers uit de westelijke steden. Ze waren gehuisvest in eenvoudige – inmiddels voor het merendeel afgebroken – woninkjes met een lapje grond dat ze zelf mochten bewerken.

De bouw van een moderne versie van deze koloniewoningen is een gezamenlijk project van Broekman, de Maatschappij van Weldadigheid, installatiebedrijf Sjabbens uit Diever, adviesbureau Cleanfield voor duurzame bouw en B+O Architecten uit Meppel.

 Koloniewoning Westerveld 

De nieuwe koloniewoningen worden gebouwd in houtskeletbouw met bakstenen elementen. Er wordt de modernste energiebesparende technologie in toegepast. De huizen krijgen standaard zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp en worden geïsoleerd met meerlaags aluminiumfolie in combinatie met steenwol. Ze voldoen reeds aan de hoogste EPC-norm voor nieuwbouwwoningen in de noordelijke provincies. Zelfs een energieneutrale versie is mogelijk.

De woningen zijn bovendien levensloopbestendig. De levensruimte kan naar behoefte worden aangepast. De basiswoning met een oppervlak van 80 vierkante meter (165.000 euro) kan met een bijgebouw worden uitgebreid tot 150 vierkante meter (240.000 euro). De in erfpacht uitgegeven kavels, variërend van 1200 tot 1500 vierkante meter, liggen tachtig meter uit elkaar.

De provincie Drenthe en de gemeente Westerveld (waartoe Frederiksoord en Wilhelminaoord behoren) staan achter het plan. Dat de voor dit jaar aangekondigde bouw van het populaire project nog niet is gestart, heeft te maken met bezwaren van enkele omwonenden tegen een ander plan van Broekman.

Het verzet richt zich tegen de mogelijkheid om aan- en bijbouwen te plaatsen en tegen de gekozen bouwlocaties, die afwijken van de oorspronkelijke ruimteverdeling in de kolonie, wat volgens omwonenden de kwaliteit van het gebied aantast. Een burgerinitiatief geeft inwoners de mogelijkheid onderwerpen op de raadsagenda te plaatsen. De gemeenteraad van Westerveld behandelt het burgerinitiatief op 23 november.

Bron: Cobouw.nl

 

Reageer op dit artikel