nieuws

Van Winden ontkent aantijging plagiaat Soeters

Geen categorie

WAM architecten heeft kennisgenomen van de publieke uitlatingen die architect Sjoerd Soeters heeft gedaan over het zojuist verschenen boek Fusion van Wilfried van Winden. Los van die uitlatingen eist Soeters het ontwerp van het Intell hotel in Zaandam op, naar mening van WAM architecten geheel ten onrechte. Molenaar & van Winden architecten en het ontwerpteam hebben de schets nooit eerder te zien gekregen. En in tegenstelling tot hetgeen Soeters beweert, heeft ook de opdrachtgever, Michel Geurts, de schets nooit gezien.

Van Winden ontkent aantijging plagiaat Soeters

 

Eind april van dit jaar werd WAM architecten volledig uit het niets en door middel van een kort e-mailbericht van Soeters de insinuatie voor de voeten geworpen, met als bijgesloten bewijs een schetsontwerp, dat hij de bedenker van het Intell hotel zou zijn.

Bijna vijf jaar nadat de opdracht is verstrekt en het gebouw inmiddels internationaal groot succes oogst, tovert Soeters deze claim als een konijn uit zijn hoge hoed. Het staat volgens Van Winden echter ondubbelzinnig vast dat het auteursrecht berust bij Molenaar & van Winden architecten en WAM architecten. Soeters bewering is des te vreemder omdat hij in zijn rol van stedebouwkundige en supervisor het ontwerp heeft gevolgd en daarmee stelselmatig heeft verzuimd mogelijk ‘plagiaat’ zowel bij de opdrachtgever als bij de architect aan de orde te stellen. De geformuleerde beschuldigingen komen niet alleen rijkelijk laat, ze zijn bovendien pertinent onjuist, al;dus Van Winden.

Soeters is stedenbouwkundige van het plan Inverdan en heeft in het beeldkwaliteitsplan de randvoorwaarden voor de verschillende gebouwen in het plan opgesteld. Het ontwerp voor het hotel is op basis hiervan in samenspraak met de opdrachtgever zelfstandig gemaakt.

De inhoud van Soeters’ brief van 15 oktober jl. ontbeert elke grond: het auteursrecht op het ontwerp van het Intell hotel berust ontegenzeggelijk bij Molenaar & van Winden architecten én WAM architecten. Bij de oprichting van WAM architecten in februari 2009 is het project integraal door dit bureau overgenomen. Tot slot stelt van Winden, dat de beschuldigingen van plagiaat in relatie tot de zojuist verschenen publicatie Fusion eveneens volledig onjuist zijn. Het dubbel auteursrecht op het ontwerp is correct vermeld.

Zijn essay ontstijgt naar zijn mening welke architect of welk gebouw dan ook en bevat een maatschappelijk en politiek betoog over Fusion, waarin allerlei gebouwen ter illustratie zijn opgenomen, waaronder twee van Soeters zelf.

Reageer op dit artikel