nieuws

OTB neemt secretariaat Europees centrum voor woononderzoek over

Geen categorie

Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft neemt in het najaar van 2010 het secretariaat van het European Network for Housing Research (ENHR) over. Daarmee is het OTB het nieuwe gezicht van het Europese woon- en stedelijk onderzoek.

OTB neemt secretariaat Europees centrum voor woononderzoek over

 

 

 

De wetenschappelijk directeur van het Onderzoeksinstituut OTB, prof. dr. Peter Boelhouwer, werd in 2010 al voor de tweede keer herkozen als voorzitter van ENHR. De leden van dit Europese netwerk leveren een aanzienlijke bijdrage aan het woon- en stedelijk onderzoek. ENHR telt 1.200 leden in landen zowel binnen als buiten Europa.

Vele werkgroepen

Binnen ENHR zijn meer dan 20 werkgroepen actief op uiteenlopende onderwerpen, zoals eigenwoningbezit en globalisering, vergelijkend woonbeleid, institutionele en organisatiedynamiek van sociale huisvesting in Europa, stedelijke dynamiek, grond en ruimtelijke ordening en juridische aspecten van wonen. Daarnaast is er een werkgroep waarin beleidsmedewerkers van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor het wonen in de verschillende landen, elkaar ontmoeten.

Secretariaat en nieuwsbrief

Sinds de oprichting in 1988 werd het ENHR-secretariaat gevoerd door het Institute for Housing and Urban Research aan de Uppsala Universiteit in Gävle, Zweden. Het Onderzoeksinstituut OTB neemt vanaf oktober het ENHR-secretariaat over en is tevens verantwoordelijk voor de ENHR-Nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt.

Reageer op dit artikel