nieuws

Neprom: Grondprijzenbeleid Amsterdam schiet tekort

Geen categorie

Vereniging van projectontwikkelaars NEPROM is ongerust over de Grondprijzenbrief 2011 van de gemeente Amsterdam. De organisatie vindt de grondprijzen bijna over de hele linie te hoog. Hierdoor komt de realisatie van projecten in de knel en duurt het herstel van de markt langer dan noodzakelijk is.

Neprom: Grondprijzenbeleid Amsterdam schiet tekort

NEPROM heeft de gemeente gevraagd haar grondprijsbeleid beter af te stemmen op de marktomstandigheden. Als dat niet gebeurt, dan worden marktpartijen gedwongen hun verliezen te nemen, terwijl de gemeente dat in de grondprijs niet doet. Dat leidt er volgens de organisatie uiteindelijk toe dat projecten niet van de grond komen.

De gemeente vindt dat bij de stijging van de gemiddelde transactieprijs van huizen de woningmarkt aantrekt en dat de residuele grondprijs dan ook kan stijgen. Ook gaat zij uit van stabilisering van de bouwkosten voor nieuwbouwprojecten. De projectontwikkelaars signaleren echter een toename in de kosten van 5%, veroorzaakt door de dalende woningprijzen tussen 2009 en 2010, de stijgende kosten van lonen en grondstoffen en de aanscherping van de EPC-norm naar 0,6 per 1 januari.

Reageer op dit artikel