nieuws

Jeugd gebaat bij betere inrichting openbare ruimte

Geen categorie

Tweede Kamerlid Joël Voordewind neemt op 12 oktober, 15.30 uur, de posters ‘Geef jeugd de ruimte’ en ‘Geef jongeren de ruimte’ in ontvangst uit handen van Johan Oost en Madeleine Frelier van speelruimtespecialist OBB.

Jeugd gebaat bij betere inrichting openbare ruimte

 

 

 

OBB wil met het verspreiden van een jongerenposter een steentje bijdragen aan het terugdringen van het NiMBY-probleem. Not In My BackYard wil zeggen dat bewoners wel oplossingen willen voor jongeren, maar niet bij hun woning.

Jongerenposter openbare ruimte 

De posters vestigen de aandacht op:

Aantal
Het aantal jongerenontmoetingsplekken zou door de gemeentes moeten worden vergroot. Net zoals de spreiding en variatie.

Categorisatie
OBB heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren in de openbare ruimte verblijven en zich daar gedragen. Dit heeft een reëel beeld opgeleverd over de benodigde jongerenplekken. Ideaal zou 1 ontmoetingsplek per 15 jongeren zijn ingedeeld in vier categorieën: Kiss and Greet (bijvoorbeeld straathoeken, vereisen geen speciale inrichting en vormen al 50% van de plekken), What’s Up (bestaande uit enkele ontmoetingsaanleidingen), Stay Around (grotere gelegenheden) en No Problem (groot en ver van woonwijken). Daarnaast zijn er natuurlijk nog de gewone sportplekken, de Playgrounds.

Totale aanpassing openbare ruimte
Niet alleen jongerenontmoetingsplekken zijn nodig. De hele openbare ruimte moet bruikbaar kunnen worden gemaakt voor kinderen: doornloze struiken, een heuvel om vanaf te rollen, speelaanleidingen als hinkeltegels en gekleurde vlakken in de straat, bespeelbare verkeersremmers.

Wijziging in de planfase
Het liefst wil OBB bij de planfase de ontwerpvolgorde omdraaien: eerst bepalen waar wordt gespeeld en ontmoetingen plaats vinden, vervolgens de plek bepalen waar wordt gewoond en uitendelijk de ligging van wegen, parkeren, kabels en leidingen bepalen.

Jongerenposter openbare ruimte 

OBB deelt de posters vanaf 12 oktober uit aan mensen die invloed hebben op de openbare ruimte: (locale) politici, ambtenaren van groen / wegen / water / ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, ontwerpers van buitenruimte, projectontwikkelaars, docenten en studenten. De posters kunnen worden aangevraagd via info@OBB-Ingenieurs.nl.

Reageer op dit artikel