nieuws

Inzending ‘De kleur buiten’ geopend

Geen categorie

De stichting Kleur Buiten nodigt architecten, ontwerpers en opdrachtgevers uit deel te nemen aan de prijsvraag ‘De Kleur Buiten’. Voor deze prijs komen projecten in aanmerking waarvan het kleurgebruik een verrijking is voor de openbare ruimte.

Inzending ‘De kleur buiten’ geopend

 

 

 Denk hierbij aan een gebouw of een ‘ensemble’ van gebouwen; aan gebouwen op buurt- of wijkniveau (inclusief renovaties); of aan ontwerpen op het maaiveld, bijvoorbeeld een stratenpatroon

De projecten voor de prijs moeten voor 19 november 2010, 17.00 uur zijn ingeleverd. Aan de prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden. Hij wordt uitgereikt tijdens de Bouwbeurs (7 t/m 12 februari in Utrecht). Hier worden de beste projecten tentoongesteld. Ook maakt Stichting Kleur Buiten een publicatie van de projecten.

Een jury beoordeelt de projecten en kiest een winnaar op basis van de volgende criteria:

  • mate waarin sprake is van bewust kleurgebruik in de gebouwde omgeving;
  • originaliteit en creativiteit’
  • voorbeeldfunctie, toepasbaarheid in bredere zin.

De volgende voorwaarden zijn aan de inzending verbonden:

  • het project is opgeleverd tussen 2006 en 2010 en is zichtbaar voor het publiek;
  • het project is gerealiseerd in Nederland;
  • er is aantoonbaar sprake van bewust en beredeneerd kleurgebruik. Dit moet blijken uit een toegevoegde schriftelijke argumentatie.

De jury

De jury bestaat uit Adri Duivesteijn, wethouder Almere en voorzitter van ‘De Kleur Buiten Prijs’, Els Bet, stedenbouwkundige, Hennie van den Boogert, verfarchitect, Bart Mispelblom Beyer, architectdirecteur Tangram Architectuur en Stedelijk Landschap, Hans Ibelings, architectuurcriticus, Jim Schuyt, bestuursvoorzitter woningbouwcorporatie de Alliantie, Rudy Stroink, directeur TCN Projectontwikkeling. De secretaris van de jury is Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal.

Voor het volledige reglement van ‘De Kleur Buiten Prijs’ en nadere informatie kunt u contact opnemen met Marlous van Krieken, Architectuur Lokaal: marlous.vankrieken@arch-lokaal.nl.

Reageer op dit artikel