nieuws

Forse toename opdrachten voor architecten

Geen categorie

In het tweede kwartaal van 2010 is de totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten van architecten ruim 17 % hoger dan een jaar eerder. De stijging deed zich over de hele linie voor. Zowel in de woning- als de utiliteitsbouw steeg de bouwsom van de nieuwe opdrachten. De stijging van de bouwopdrachten die in het eerste kwartaal van 2010 begon, lijkt hiermee door te zetten. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

Forse toename opdrachten voor architecten

De sterkste stijging deed zich in het tweede kwartaal voor in de woningbouw. Vooral de bouwsom die gemoeid was met nieuwe opdrachten voor de niet-nieuwbouw (renovatie woningen e.d.) steeg met ruim 50 % spectaculair. Voor nieuwbouwwoningen steeg de bouwsom voor nieuwe ontwerpopdrachten eveneens aanzienlijk, met bijna 17 %. Ook de ontwerpopdrachten voor nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals scholen, kantoren en ziekenhuizen, stegen flink in het tweede kwartaal van 2010. De stijging van de bouwsom bedroeg daar ruim 19 %.

Bovengenoemde cijfers zijn bemoedigend voor de bouwbrance in zijn geheel. Nieuwe opdrachten voor architecten vormen namelijk een belangrijke indicator voor de toekomstige bouwproductie.

Bron: Vastgoedmarkt

 

Reageer op dit artikel