nieuws

Europese architect dingt niet mee

Geen categorie

Nederlandse gemeenten lappen massaal de Europese regels aan hun laars die gelden voor het aanbesteden van architectuuropdrachten. Van de 430 Nederlandse gemeenten heeft ruim de helft (235) tussen 2005 en 2010 nog nooit een architectuuropdracht Europees aanbesteed.

Europese architect dingt niet mee

 

 

Dat blijkt uit het rapport Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten. Onderzoekers van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden die het rapport samenstelden, namen 704 aanbestedingen onder de loep.

“Daarvan is ongeveer 1 procent Europees aanbesteed”, zegt onderzoeker Michel Geertse. Een verwaarloosbaar aantal, meldt het onderzoek. “Dit is op zijn minst opvallend te noemen. Het bewerkstelligen van een open Europese markt is immers een van de doelstellingen van de Europese aanbestedingsregels.” Geertse: “Het heeft er de schijn van dat de regels bewust worden overtreden.” Er zijn uiteenlopende redenen om de regels te ontwijken, zoals taal- en cultuurverschillen. “Maar ook onwetendheid op centraal niveau kan een rol spelen, of drempelvrees”, zegt Geertse. “Verder kan meespelen dat gemeenten lokale architecten een kans willen geven.” Die conclusie sluit aan bij een ander gegeven uit het onderzoek.

Ondanks de geringe concurrentie van buitenlandse bouwmeesters hebben architecten zwaar te lijden van de economische crisis. Opdrachtgevers proberen hen daarin soms enigszins tegemoet te komen. Of dat ook gebeurt door te sjoemelen met de aanbestedingsregels, kon het steunpunt niet checken. Toch meldt het onderzoek: “Veel Nederlandse aanbestedingsprocedures worden middels specifieke voorwaarden en criteria feitelijk naar een Nederlandse opdrachtnemer toegeschreven.”

Grote projecten

Een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een andere verklaring voor het geringe aantal Europese aanbestedingen. “Europees aanbesteden is verplicht sinds 2005 en pas noodzakelijk bij opdrachten van minimaal 4,8 miljoen euro. Er zijn slechts weinig gemeenten met zulke grote projecten.” Geertse: “Dat kan soms een rol spelen. Niet iedere gemeente heeft de afgelopen vijf jaar een nieuw gemeentehuis gebouwd. Maar ook een brandweerkazerne of een brede school komt al snel boven de financiële drempel uit. En ook in die gevallen wordt niet altijd Europees aanbesteed.”

Reageer op dit artikel