nieuws

De kracht van zelfbouw is kwaliteit

Geen categorie

Zelf bouwen in verschillende vormen van opdrachtgeverschap versterkt de binding van mensen met hun huis en met de buurt. Zelf bouwen gaat niet sneller en is niet goedkoper dan reguliere bouw. Wel is de prijs-kwaliteitverhouding beter, zo concludeert de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uit een evaluatie van tien jaar zelf bouwen die de stuurgroep liet uitvoeren door de Universiteit Utrecht en TNO.

De kracht van zelfbouw is kwaliteit

De SEV liet haar experimenten evalueren om de vermeende voordelen van zelfbouw te onderzoeken en om te bezien welke barrières er zijn. Zelf bouwen speelt nog steeds een marginale rol in de Nederlandse bouwproductie.

Vijf adviezen om zelfbouw te stimuleren

  • Zet zelfbouw in bij herstructurering.
  • Richt je op specifieke doelgroepen: senioren, personen met werkplekken aan huis, gezinnen, groepen met gemeenschappelijke idealen.
  • Geef de ruimte: ruimtelijke, stedenbouwkundige en welstandsbeperkingen vertragen het proces en leiden niet tot meer kwaliteit. Wees niet bang voor ‘Belgische toestanden’.
  • Richt je op sociaal duurzame buurten en wijken; niet op kostenbesparingen, proces en architectuur.
  • Laat álle partijen profiteren van de waardeontwikkeling. Zelfbouw is gebaat bij lage initiële kosten terwijl er achteraf een relatief sterke waardestijging optreedt. Grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeenten zouden daarvan moeten meeprofiteren.

 

De SEV experimenteerde 10 jaar met verschillende vormen van zelfbouw: particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier opdrachtgeverschap en medeopdrachtgeverschap (als individu of als groep in samenwerking met professionele partijen bepaal je het proces, het ontwerp en de ontwikkeling van de eigen woning en woonomgeving). Met 57 experimenten heeft de SEV nieuwe concepten mee-ontwikkeld, zelfbouw gestimuleerd en projecten gevolgd.

Bestellen

De evaluatie ‘Zelf bouwen in Nederland’ geeft een beeld van tien jaar experimenteren met vormen van particulier, collectief en medeopdrachtgeverschap in Nederland. Het onderzoek i.o.v. SEV en Vereniging Eigen Huis is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (Luuk Boelens en Pieter Hooimeijer) in samenwerking met TNO. Bestellen kan via www.sev.nl

 

Reageer op dit artikel