nieuws

Paul de Ruiter videobijdrage geveldebat

Geen categorie

Paul de Ruiter licht zijn project ‘Zuidkas’ toe. Hierin vindt meervoudig grondgebruik plaats. Naast meer conventionele functies als wonen en werken, worden ook gewassen verbouwd. Naast voedsel leveren deze gewassen ook biomassa op, zuiveren ze de lucht en zetten ze CO2 om in zuurstof. De warmte die ontstaat in de kassen, wordt gebruikt om de woningen te verwarmen. De gevels zijn zodanig opgerekt dat ze functioneren als verblijfsruimte.

Paul de Ruiter videobijdrage geveldebat
Reageer op dit artikel