nieuws

Jonge architectenprijsvraag BNA van start

Geen categorie

Op 15 januari 2010 gaat de twaalfde BNA Jonge Architectenprijsvraag van start met als thema ‘De verticale stad voor gezinnen’. Deelname aan de tweejaarlijkse ideeënprijsvraag staat open voor alle Nederlandse architecten die op of na 1 januari 1970 zijn geboren. De BNA is verantwoordelijk voor de prijsvraag, Ymere en Proper-Stok voor het vervolg. Door de samenwerking tussen ontwerpende en opdrachtgevende partijen is deze prijsvraag een unieke kans voor jonge architecten om uiteindelijk samen met opdrachtgevers aan de slag te gaan met een opgave.

Jonge architectenprijsvraag BNA van start

De thematiek van de verticale stad is in de 20ste eeuw uitgebreid onderzocht door architecten als El Lissitzky, Le Corbusier en Van den Broek en Bakema. Onder andere stedelijke vernieuwing en verdichting en een te verwachten verregaande afname van nieuwbouwlocaties ‘in de wei’ stellen de bekende ideeën in een nieuw daglicht. Zou de verticale stad als middel kunnen worden ingezet om een aantal problemen die de nieuwe bouwopgave van de 21ste eeuw met zich meebrengt op te lossen?

Vernieuwende visie

Deelnemers wordt gevraagd een vernieuwende visie te geven op ‘de verticale stad voor gezinnen’, in de traditie van Le Corbusiers Unité d’habitatation en die visie nader uit te werken tot een ruimtelijk concept. Het ruimtelijk concept moet generiek toepasbaar zijn voor nader te bepalen (binnen)stedelijke locaties. In de visie moet aandacht besteed worden aan de relatie tussen de gedefinieerde doelgroep, gezinnen in de stad, en het ruimtelijk concept. Richtinggevend hierbij zijn vijf thema’s die door jonge medewerkers van Ymere en Proper-Stok worden geanalyseerd in workshops voorafgaand aan de Jonge Architectenprijsvraag.

Uitwerking

Uit de inzendingen worden drie winnende ideeën geselecteerd. De prijswinnaars ontvangen een geldbedrag. Voor het vervolg op de prijsvraag worden ze vervolgens aan drie opdrachtgeverteams gekoppeld die zijn samengesteld uit jonge medewerkers (<33jr) van Ymere en Proper-Stok. Deze gezamenlijke teams van opdrachtgevers en architecten werken elk hun prijsvraagidee verder uit in een integrale visie en een ontwerp. Voor hun deelname aan deze teams ontvangen de prijsvraagwinnaars een vergoeding. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op vastgoedbeurs Provada. Uit de drie inzendingen kiezen de bezoekers van de Provada een winnend plan. Het bekroonde team wint een reis naar Marseille om daar de Unité van Le Corbusier te bezoeken.

Op 15 januari 2010 wordt de prijsvraag gelanceerd op www.jongearchitecten.nl/prijsvraag. Vanaf die datum is inschrijving geopend. De ontwerpwedstrijd start half februari 2010 met een symposium rond de vijf prijsvraagthema’s. De inzendtermijn sluit op 6 april 2010. Het inschrijven, het indienen van de plannen en het beoordelen van de inzendingen gebeurt online.

 

Reageer op dit artikel