nieuws

de Architect wint kort geding

Geen categorie

Na een civielrechtelijke procedure die eind 2009 door Architectenweb is aangespannen tegen de Architect, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag in haar vonnis alle aanklachten afgewezen. Volgens Architectenweb zou de Architect in een folder, bedoeld voor de adverteerdersmarkt, misleidende reclame hebben gemaakt. Deze aanklacht was reeds eerder ongegrond verklaard door het Nederlands Uitgeversverbond.

de Architect wint kort geding

In de betreffende folder profileert de Architect zich aan de hand van onafhankelijke data als vakblad met het grootste gecombineerde bereik onder architecten. Alle vorderingen van Architectenweb ten aanzien van de vermeende onjuistheid van deze claim zijn afgewezen. Volgens het vonnis is de bewering die de Architect doet ten aanzien van haar gecombineerde bereik onder de doelgroep, juist en gebaseerd op correct uitgevoerd onderzoek.

Reageer op dit artikel