nieuws

Aantal koopwoningen Amsterdam neemt toe

Geen categorie

Het aandeel koopwoningen in Amsterdam neemt nog steeds toe, terwijl het aandeel goedkope huurwoningen gestaag afneemt. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam. De stijging van het aantal koopwoningen is vooral te danken aan de nieuwbouw in de hoofdstad van de afgelopen jaren.

Aantal koopwoningen Amsterdam neemt toe

Die bestond voor het overgrote deel uit koopwoningen. Daarnaast worden corporatiewoningen omgezet in koopwoningen. Daardoor is het aandeel koopwoningen sinds 1995 toegenomen van 11 procent naar bijna 29 procent in 2009. Het aandeel corporatiewoningen daalde in dezelfde periode van bijna 59 procent naar 49,4 procent.

Daling goedkoop segment

De daling van het aandeel corporatiewoningen komt vrijwel geheel uit het goedkope segment, met een huur tot bijna 400 euro. Hier nam het aandeel af van 46,2 procent in 2005 naar 37,4 procent in 2009. In het segment met een huur tot 622 euro nam het aandeel licht toe van 27,4 procent naar 29,2 procent. De gemeente constateert uit deze cijfers dat de woningmarkt in de sociale huursector nu beter overeenkomt met de inkomensverdeling van de huishoudens. Tegenover een aandeel van 37,4 procent goedkope huurwoningen staat 31,5 procent van de Amsterdamse bevolking met lagere inkomens.

Reageer op dit artikel