nieuws

Oprichting Dutch Creative Council

Geen categorie

De Federatie Dutch Creative Industries zal een Dutch Creative Council (DCC) oprichten. Het concept van DCC zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt maar zal zijn gebaseerd op succesvolle Engelse voorbeelden: de Design Council, het Fashion Council en het RIBA.

Oprichting Dutch Creative Council

DCC zal tot taak krijgen kennis over de creatieve industrie te ontwikkelen en te bundelen en deze kennis op een heldere manier te ontsluiten, beleidsvoorstellen te doen, projecten en programma’s te initiëren en uit te voeren en als loket te fungeren voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
Volgens de Federatie Dutch Creative Industries heeft de DCC de ambitie om uit te groeien tot een permanente autoriteit op het gebied van de creatieve industrie en zal daarbij gebruik maken van de regionale zwaartepunten.

Kracht creatieve industrie inzetten

De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) zoekt samenwerking met overheden, andere (Europese) programma’s en initiatieven om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Een manifest waarin wordt opgeroepen de kracht van creatieve industrie maximaal in te zetten voor een beter en concurrerender Nederland zal tot uitgangspunt van haar functioneren worden gemaakt. Nederland kan tezamen met de koepelorganisatie FDCI vanaf dat moment beschikken over twee, ook in internationaal opzicht over een unieke functies, voor de gehele creatieve zakelijke dienstverlening.

Activeren en mobiliseren

De creatieve industrie was in het afgelopen jaar verantwoordelijk voor bijna 6% van de totale export en 4% van de totale RD bestedingen. De Federatie neemt enerzijds de verantwoordelijkheid op zich om de sector, die in aard en samenstelling sterk afwijkt van de alle andere sectoren, te organiseren en te activeren en wil anderzijds een bijdrage leveren aan het mobiliseren van de kracht van de sector bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
Deze potentie kan alleen optimaal worden benut als er een platform in het leven wordt geroepen waar kennis over de optimale benutting van creativiteit duurzaam wordt ontwikkeld en gedeeld, niet alleen ten behoeve van het bedrijfsleven maar ook ten behoeve van de overheid en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Council.

Vertegenwoordiging

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt de beroeps- en brancheorganisaties: BNO, BNA, BNI, DGA, MODINT, FotografenFederatie, VEA en PIBN met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

 

Reageer op dit artikel