nieuws

Bouwstop in Amsterdam ‘onzinnig’

Geen categorie

Een groot aantal stemmers gaf vorige week te kennen dat ze de bouwstop in Amsterdam onzinnig vinden zolang prestigeprojecten op de Zuidas niet worden stopgezet.

Bouwstop in Amsterdam ‘onzinnig’

Overigens bleek uit navraag van het Financieele Dagblad vorige week, dat sommige Nederlandse gemeentes zoals Rotterdam door grondig marktonderzoek tijdig maatregelen kunnen nemen om een noodgreep als in Amsterdam te voorkomen. 

Gevolgen

De gevolgen van de bouwstop voor de woningbouw in de stad zullen aanzienlijk zijn. Inkomsten door gronduitgifte (voornamelijk voor het realiseren van kantoren) worden gebruikt om onrendabele projecten te financieren. Ironisch genoeg is zo jarenlang een overschot aan kantooroppervlak gecreëerd terwijl het woningtekort door het instorten van de kantorenmarkt nu een extra klap krijgt.

Reageer op dit artikel