nieuws

Harde maatregelen leegstand kantoren

Geen categorie

Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is besloten op de Kantorentop die gisteren in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De afspraken worden uitgewerkt in een gezamenlijk Actieprogramma.

Harde maatregelen leegstand kantoren

Volgens minister Huizinga is het bijzonder dat overheid en bedrijfsleven elkaar zo snel gevonden hebben: “We onderkennen de ernst van het probleem. We gaan nu samen aan de slag om dit probleem op te lossen. Elk vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.”

Onacceptabel

In Nederland staat momenteel 14 procent van de kantoren leeg. Bij ongewijzigd beleid zou het aanbod aan kantoorruimte de komende jaren met nog eens 15 % groeien. De IVBN noemt dat percentage maatschappelijk en bedrijfseconomisch onacceptabel. Minister Huizinga zegt hierover: “Dat is onverantwoorde verspilling van de schaarse ruimte in ons land. En het is slecht voor ondernemers die de waarde van hun vastgoed zien kelderen.”

Actieprogramma

De komende drie maanden worden de afspraken nader uitgewerkt in een Actieprogramma. De kern van de aanpak is dat ieder zijn verantwoordelijkheden neemt. Gemeenten en provincies gaan meer in regionaal verband samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van structurele leegstand. Ook zal er minder grond uitgegeven worden voor de bouw van nieuwe kantoren, zolang bestaande locaties herontwikkeld kunnen worden.

Beleggers en ontwikkelaars zullen zich inzetten voor de herontwikkeling en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Nieuwbouw alleen nog als dat gaat om de bouw van kwalitatief hoogwaardige kantoren op binnenstedelijke en goed bereikbare (per auto, fiets, openbaar vervoer) locaties. Dit moet een eind maken aan de wildgroei van kantoorparken aan de randen van steden.

Nieuwe locaties

Huizinga gaat wettelijk vastleggen, dat nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk gebied geen werkbestemming mogen krijgen als bestaande locaties nog voldoende mogelijkheden voor herontwikkeling bieden. Ook verruimt zij de mogelijkheid om gebouwen tijdelijk een andere bestemming te geven.

Er zouden alleen nieuwe kantoren moeten komen op toplocaties als er een ”echte” vraag naar is in de markt, en nieuwbouw zou dan gepaard moeten gaan met het uit de markt nemen van verouderde kantoren, aldus de IVBN.

Bron: ANP / www.vrom.nl

Reageer op dit artikel