nieuws

Stichting het Landschapsmanifest roept op tot aanpak verrommeling

Geen categorie

De 46 organisaties die zich hebben verenigd in Stichting het Landschapsmanifest de roepen politieke partijen op de kansen te benutten om het verrommelde landschap in Nederland stevig op te knappen. De coalitie vraagt de politieke partijen dit item op te nemen in hun partijprogramma’s.

Stichting het Landschapsmanifest roept op tot aanpak verrommeling

 

 

Secretaris Kees Joosse van Stichting het Landschapsmanifest verwijst naar het advies ‘Landschap Verdient Beter!’ van de Taskforce Rinnooy Kan over het Nederlandse landschap en naar het Akkoord van Apeldoorn dat vorig jaar. door de 46 organisaties, twee ministeries en de 12 provincies werd getekend. Op dit moment zijn alle politieke partijen volop bezig met het opstellen van verkiezingsprogramma’s. In dit verband vraagt de stichting aandacht voor de maatschappelijk breed gedragen behoefte aan een krachtige kwaliteitsimpuls voor het Nederlandse landschap.

De behoefte aan een mooi en kwalitatief hoogwaardig landschap is overal in Nederland aanwezig, aldus Joosse.. De kwaliteitsimpuls vraagt om een nationale aanpak met urgentie en richting. Na de noodzakelijke beleidsaanpassingen kunnen regio’s overal in Nederland vervolgens met voortvarendheid aan de slag. Investeringen in het landschap zijn goed voor het Nederlands vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en het welzijn. Bovendien dragen ze bij aan de realisatie van een natuurrijke, toegankelijke en gevarieerde leefomgeving met respect voor het (agrarisch) ondernemerschap.

Stichting het Landschapsmanifest heeft aan de politieke partijen duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een kwaliteitsimpuls voor het landschap waarbij biodiversiteit, cultuurhistorie, landschapsschoon en recreatieve ontsluiting richtsnoeren vormen voor eigenaren en beheerders van het landelijke gebied. Deze impuls moet hen in staat stellen extra landschapszorg duurzaam op zich te nemen; daartoe is het verstandig een stelsel van landschapsfondsen in te richten.

Bron: Stichting het Landschapsmanifest, 22/03/10

Reageer op dit artikel