nieuws

Woningvoorraad ad hoc beheerd

Geen categorie

Het portefeuillebeleid van grote woningcorporaties wordt vaak ondergesneeuwd door andere strategieën en opvattingen. Als men moet kiezen tussen regulier onderhoud, sloop, verkoop of renovatie, blijken factoren op wijk- of woningniveau vaak van doorslaggevende betekenis.

Dit komt enerzijds doordat het beleid vaak zo ruim is geformuleerd dat de meeste investeringskeuzes er wel in passen. Anderzijds wordt een systematische vertaalslag óf niet gemaakt óf al gauw terzijde geschoven. Dit stelt promovendus Nico Nieboer van het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in zijn proefschrift ‘Het lange koord tussen portefeuillebeleid en investeringen van woningcorporaties’.

Meerdere strategieën
Het gevolg is dat ambities om de bestaande woningvoorraad aan te passen aan de eisen van de tijd uit zicht raken. “Er is een reëel risico dat geld, bedoeld voor een algemene verhoging van de woningkwaliteit, opgaat aan een relatief beperkt aantal, min of meer toevallig aan de orde zijnde projecten. Tegelijk is het reëel om te erkennen dat in een organisatie nu eenmaal meer dan één strategie worden gevoerd, waarbij elk een legitieme inbreng op de investeringskeuzen kan hebben.”

Volgens Nieboer doen ontwikkelaars van portefeuillebeleid er goed aan zich te concentreren op vragen die hierop aan de orde zijn: wat is gezien de woningmarkt de gewenste samenstelling van de woningvoorraad? In hoeverre zijn relatief nieuwe investeringscategorieën als ‘te woon’ en gebonden verkoop geschikt voor de eigen organisatie? Het onderzoek laat zien dat deze elementen in het portefeuillebeleid wèl een duidelijk sturende werking hebben.

Het promotieonderzoek van Nieboer is tot stand gekomen in het kader van het onderzoeksprogramma Corpovenista, waarin is samengewerkt door tien woningcorporaties, koepelorganisatie Aedes en drie universiteiten.

Nico Nieboer, 2009, ‘Het lange koord tussen portefeuillebeleid en investeringen van woningcorporaties’, ISBN 978-90-5199-523-7

Reageer op dit artikel