nieuws

Rijksmonumenten uit de wederopbouw

Geen categorie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vijf bouwwerken uit de wederopbouw (1940-1958) de status van rijksmonument verleend, waaronder het Nationaal Monument op de Dam (1956) van architect J. Oud. Ook het Belastingkantoor thans Kohnstammhuis (G. Friedhoff, 1958) en de LTS/ROC Patrimonium (B. Ingwersen, 1956) beide in Amsterdam, de voormalige Faculteit voor Geodesie in Wageningen (F. Röntgen, 1953) en de Radiotelescoop in Dwingeloo (C. Muller, 1956) zijn voortaan rijksbeschermd.

Volgens de Rijksdienst hebben deze vijf bouwwerken uit de periode van wederopbouw na de oorlog een bijzondere architectuur en een nationale herinneringswaarde. 

De nieuwbouw uit de periode van wederopbouw vraagt om herwaardering en selectieve bescherming, aldus de Rijksdienst. Veel van de gebouwen uit dit tijdperk dreigen te verdwijnen of worden onterecht als lelijk ervaren. 

Om de monumentale bouwwerken uit de periode tussen 1940 en 1958 te beschermen, heeft minister Ronald Plasterk (Cultuur) in 2007een lijst met honderd topmonumenten uit deze tijd bekendgemaakt. Daarvan krijgen nu de eerste vijf officieel bescherming. Op korte termijn worden ook de resterende objecten als rijksmonument aangewezen. 

Het gevolg van een aanwijzing tot rijksmonument is dat er voor wijzigingen aan het bouwwerk een vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988 geldt. Daartegenover staat dat aanspraak gemaakt kan worden op financiële voorzieningen voor instandhouding. Om voor de status van rijksmonument in aanmerking te komen, moet een object vijftig jaar of ouder te zijn, vandaar het eindjaar 1958. 
Op dit moment inventariseert de Rijksdienst objecten die in de jaren 1959-1965 werden gebouwd. Daaruit volgt een selectie van objecten die op termijn ook rijksmonument kunnen worden.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel