nieuws

Kabinet akkoord met wijziging van de Wet op de architectentitel

Geen categorie

Om de titel van architect te mogen voeren, dient voortaan naast het behalen van het vereiste diploma, een tweejarige beroepservaringsperiode te zijn doorlopen. De ministerraad heeft dit op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten.

Deze wijziging op de Wet op de architectentitel geldt ook voor stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Opdrachtgevers moeten zo uit kunnen gaan van de professionaliteit van architecten. 

Door deze wijzigingen zou Nederland niet meer achter lopen op de eisen die in direct omringende landen aan architecten worden gesteld. De wenselijkheid en noodzaak van een beroepservaringsperiode wordt gedragen door zowel opleidingsinstituten als beroepsorganisaties. Aan deze wetswijziging is acht jaar aan voorbereiding voorafgegaan.

De wijziging van de Wet op de architectentitel gaat vooral toekomstige generaties aan. Indien de wetswijziging in 2011 van kracht wordt, zal de verplichting tot het doorlopen van een beroepservaringsperiode vanaf 2012 gelden. Er zal een overgangsperiode worden opgenomen. Voor de implementatie van de wetswijzigingen is door   het Bureau architectenregister een projectorganisatie in het leven geroepen onder voorzitterschap van voormalig Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt.

Reageer op dit artikel