nieuws

AGS Architecten wint twee selectiewedstrijden

Geen categorie

AGS Architecten en Planners heeft de selectiewedstrijd voor de multifunctionele accommodatie Bisonspoor in Maarssen gewonnen. In het project komt een zwembad, een sporthal, een jongerencentrum een bibliotheek en ongeveer dertig appartementen.

ags-maarssen.jpg    

Het Bisonspoor komt op het snijpunt van twee werelden, één van woonerven, water en groen en één van rechte wegen, steenachtige openbare ruimte en hogere gebouwen. Het plan van AGS is opgezet als royale en zichtbare overgang tussen de twee sferen van centrum en woonwijk. De nieuwe accommodatie vormt hierin een uitnodigende entree naar de woonwijk. 

ags-maarssen-2.jpg

Het lage bouwdeel reageert op de meer amorfe structuur van de woonwijken. Het dak wordt als vijfde gevel ingezet en als dakpark begroeid ingericht. Het zwembad is aan het verbrede buitenwater gelegd zodat de binnenbaden als een boot in het water drijven. Grote glaswanden zorgen voor openheid. Aan de meer stenige zijde manifesteert de bibliotheek zich als een transparante zone in de plint aan het nieuwe entreeplein.

De hogere woonbebouwing gaat richting het centrum. Door de kleine verschuiving over het entreeplein, ontstaat een prominente kop en een dynamisch samenspel met de overige hogere woongebouwen. Zij omkaderen samen   de grotere pleinvorm waarbij de nieuwe bebouwing een accent op de hoek van het centrum legt. Samen met de toren nabij het station markeren zij het centrum van Bisonspoor.

Alkmaar
Ook in Alkmaar kwam AGS Architecten & Planners als winnaar uit de bus voor de ontwikkeling van het Cultureel Cluster Almaar in de voormalige ambachtschool. In het centrum komen alle voorzieningen van   het regionaal Archief Alkmaar, Kunst en Cultuur Noord Holland, Cultureel Erfgoed Noord Holland en Cultuureducatie onder een dak. 

ags-alkmaar.jpg    

Uitgangspunt van de verbouwing van de ambachtschool is het herstel van de ruimtelijkheid van het gebouw. Latere toevoegingen worden gesloopt waarmee het gebouw in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Het toekomstige Cluster krijgt nieuwe depots als ‘boekensteun’ aan de achterzijde tegen het gebouw aan. Zo ontstaat een nieuwe binnentuin. De bestaande uitbouw direct achter de hoofdentree wordt weer opengemaakt en fungeert als ‘veranda’ in de binnentuin.

ags-alkmaar-2.jpg

De nieuwe ‘boekensteun’ krijgt een transparante gangzone aan de kant van de tuin, de ‘vitrine’. Hier wordt de bestaande en nieuwe bebouwing transparant verbonden en ontstaat een rondgang, die maximale gebruiksmogelijkheden biedt voor het gebouwcomplex. De vitrine dient daarbij als plek om het interieur, het gebruik en zijn gebruikers te tonen naar zowel de tuin als de omgeving.

www.ags.nl

Reageer op dit artikel