nieuws

Personalia – Rob Berends verenigt kunst en erfgoed

Geen categorie

Rob Berends is vanaf 1 juli 2009 de nieuwe algemeen directeur van Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Hij volgt hiermee Cees de Graaff op. Evert Barendrecht fungeert tot 1 juli als waarnemend directeur.

Personalia – Rob Berends verenigt kunst en erfgoed

Rob Berends (Alkmaar, 1957) was sinds 2002 plaatsvervangend algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur in Den Haag, het adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van cultuur en media. Na zijn opleiding tot historicus (Rijksuniversiteit Groningen) begon hij zijn loopbaan in de commerciële sector bij een organisatieadviesbureau en een bureau voor industriële ontwerpen. Daarna vervulde hij in de publieke sector een reeks staf- en beleidsfuncties bij de ‘C‘ van de ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 1999 werkte hij tijdelijk bij de voortgezette opleiding dans en theater DasArts van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Verder was hij lange tijd freelance journalist op het terrein van cultuur bij onder andere Het Financieele Dagblad (1992-2006). Hij is penningmeester van twee stichtingen op het gebied van theater: The Glasshouse en Be-wonder. Met de benoeming van Rob Berends worden de werkterreinen kunst en erfgoed verenigd. 

Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelen producten en diensten die de zichtbaarheid, toegankelijkheid en betekenis van kunst en erfgoed in Noord-Holland vergroten. Enkele projecten en publicaties zijn theaterfestival Karavaan, CBK Noord-Holland, Created in Noord-Holland, UITwaaier, Uit-in-Noord-Holland, Plug Out, Beeldbank Noord-Holland, Geschiedenisbank, Erfgoed bij de les, de Groene Stelling en de Stellingmaand.

Reageer op dit artikel