nieuws

Nieuwe plannen voor Wijnhavenkwartier

Geen categorie

MAB Development heeft in overleg met de gemeente Den Haag Felix Claus geselecteerd voor het opstellen van het masterplan voor de tweede fase van het project Wijnhavenkwartier in de binnenstad van Den Haag. De plannen omvatten winkels, woningen, kantoren, een hotel, restaurants en diverse voorzieningen. Hiermee wordt de locatie die vrijkomt na verhuizing van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt getransformeerd tot een levendige locatie.

Het Wijnhavenkwartier is een belangrijke schakel tussen gebieden zoals de ‘oude’ binnenstad met onder meer de culturele voorzieningen rondom het Spuiplein en het totaal vernieuwde centraal station met omgeving (Den Haag Nieuw Centraal). In het masterplan worden de bestaande ruimtelijke en programmatische kaders voor dit deel van het Wijnhavenkwartier verder uitgewerkt en de architectonische opgaven gedefinieerd. 

Het programma van de tweede fase omvat in totaal ca. 112.000 m2 (exclusief parkeren), onderverdeeld in: ca. 365 woningen (huur en koop), ca. 9.000 m2 kantoren, ca. 15.000 m2 retail en horeca, ca. 12.000 m2 recreatie en welzijn, ca. 18.000 m2 hotel en vergaderfaciliteiten, en ca. 875 parkeerplaatsen. In deze fase gaat het om de locatie aan de Turfmarkt, die vrijkomt na de verhuizing van de ministeries in 2012. De oplevering is voorzien in 2017/2018. 

Programma en planning Wijnhavenkwartier
Het Wijnhavenkwartier in Den Haag is een grootschalige binnenstedelijke herstructureringsopgave. MAB en Kristal/HaagWonen zijn al samen betrokken bij de ontwikkeling van ‘De Kroon’, een gecombineerd project met wonen, winkels en kantoren, dat onderdeel uitmaakt van de eerste fase van het Wijnhavenkwartier. De bouw van De Kroon is medio 2008 gestart en het zal in het voorjaar van 2011 opgeleverd worden. 

Ook voor de tweede fase werken MAB en Kristal/HaagWonen samen. 

Reageer op dit artikel