nieuws

Welstandscommissies blijven bestaan

Geen categorie

De Federatie Welstand is blij dat welstandscommissies blijven bestaan. Minister E. van der Laan (PvdA) van Wonen had voorgesteld om de welstandscommissies niet langer verplicht te stellen maar de Tweede Kamer was het daar gisteren niet mee eens. Welstandscommissies helpen gemeenten beoordelen of nieuwbouwplannen passen bij de kwaliteit van de omgeving.

Minister Van der Laan vindt dat alle bouwplannen door ambtenaren beoordeeld kunnen worden in plaats van door onafhankelijke, deskundige adviseurs. Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SP, is echter bang dat het welstandsadvies dan vertroebeld wordt door andere belangen van de gemeente. 

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het met minister Van der Laan eens dat misschien niet élk bouwplan aan de voltallige commissie moet worden voorgelegd. Sommige eenvoudige bouwplannen kunnen ook onder mandaat van de welstandscommissie snel en efficiënt behandeld worden door één of twee commissieleden. Ook wil de Kamer dat welstandscommissies snel, slagvaardig en klantvriendelijk optreden, en hun adviezen al afgeven als de bouwplannen nog niet definitief zijn en dus nog vrij makkelijk aangepast kunnen worden.

Minister Van der Laan bleek ontvankelijk voor de kritiek. Hij zal in het kabinet een aanpassing van zijn voorstel bespreken, waarbij elke gemeente kan kiezen uit een ‘menukaart’ voor welstandsadvisering: het advies komt of van de voltallige commissie,   of van een stadsbouwmeester, of van een ambtenaar, maar áltijd is de onafhankelijke welstandscommissie eindverantwoordelijk. Die onafhankelijke commissie blijft dus voor de gemeenten verplicht, aldus de minister.

Directeur van Federatie Welstand Flip ten Cate laat in een persbericht weten: “De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de welstandsadvisering. De bouwplannen worden tegenwoordig in openbare vergaderingen besproken door een groep deskundige adviseurs, die richtlijnen van de gemeente hanteren. Dan weet je als burger van tevoren waar je aan toe bent. Met het kabinetsvoorstel dreigden die verbeteringen weer te verdwijnen. Het schrikbeeld van onbegrijpelijke adviezen, opgesteld in geheime achterkamertjes, kwam weer even terug. Ik ben blij dat de Tweede Kamer die kant ook niet op wil.”

www.fw.nl

Reageer op dit artikel