nieuws

Selectiecommissie kiest vijf architecten om visie Kenniscluster Arnhem

Geen categorie

De selectiecommissie, onder voorzitterschap van Frank Wintermans (Quist Wintermans Architecten), van de Gemeente Arnhem heeft vijf architecten geselecteerd die een visie gaan ontwikkelen op de bouw van het toekomstige Kenniscluster.

Selectiecommissie kiest vijf architecten om visie Kenniscluster Arnhem

De visies worden half juni gepresenteerd waarna eind juni de architect wordt geselecteerd met het winnende idee. Het Kenniscluster wordt gebouw in het Rijnbooggebied, tussen de Oude en Nieuwe Oeverstraat. Na de bouw in 2013 wordt het de huisvesting van het Domein van kunst en cultuur, de bibliotheek, Gelders Archief, Historisch Museum Arnhem, Volksuniversiteit en de kunst- en cultuuropleiding van Rijn IJssel. 

De vijf aangewezen architecten zijn Claus en Kaan, Jo Coenen, Diederendirrix, Neutelings Riedijk en Venhoeven CS. De architecten zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria, zoals bewezen architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Bij de gunning, in juni, worden de visies van de architecten beoordeeld op o.a. de stedenbouwkundige bijdrage die het Kenniscluster levert aan de stad, de multifunctionele ruimte-indeling voor de zes gebruikers van het gebouw, de aansluiting van het Kenniscluster op de directe omgeving, de benutting van de specifieke locatie, het uitnodigende karakter van het ex- en interieur van het gebouw, duurzaamheid van het gebouw en de aanpak van de verkeersstromen in en rond het gebouw.

Planning
Vanaf 16 juni vindt er in de bibliotheek een openbare expositie plaats van de visies van de architecten. Alle betrokkenen: gemeenteraadsleden, medewerkers van de kennisinstellingen, ondernemers en bewoners van het gebied en anderen kunnen hun reactie geven. Daarna brengt de selectiecommissie haar advies uit. Naar verwachting begint eind augustus het ontwerpproces, dat door een ontwerpteam van adviseurs wordt begeleid.

www.arnhem.nl

Reageer op dit artikel