nieuws

Minister Cramer wil grootschalig gebruik van warmte-koude opslag stimuleren

Geen categorie

Met het voornemen om grootschalig gebruik van warmte-koude opslag te stimuleren, volgt minister Cramer (VROM) het advies op van een taakgroep onder leiding van Loudi Stolker, de voorzitter van de Technische Commissie Bodembescherming. Technieken voor warmte-koude opslag worden steeds vaker toegepast. Minister Cramer wil de knelpunten wegnemen zodat de groei kan toenemen, dit levert geld en CO2-winst op.

Het ministerie van VROM laat weten dat minister Cramer werk zal gaan maken van de adviezen, zo worden wet- en regelgevingen aangepast en worden eventuele milieurandvoorwaarden gesteld voor het beschermen van de bodemkwaliteit.  ‘Het gebruik van deze techniek groeit momenteel al met meer dan tien procent per jaar en ook nog eens vrijwel zonder subsidie vanuit de overheid. Als we de groei kunnen verdrievoudigen, is het mogelijk een reductie van meer dan 3 Mton CO2 per jaar te realiseren. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 600.000 huishoudens. Daar komt nog bij dat het om een betaalbare techniek gaat die na een exploitatie van 5 à 10 jaar winst op gaat leveren. Warmte-koudeopslag kan zorgen voor een doorbraak om de uitstoot van CO2 structureel te verlagen, zeker als we in staat zijn dit meer en grootschalig bij woonwijken en kantoren toe te passen’.

Het rapport is getiteld ‘Groen licht voor bodemenergie’. Volgens de taakgroep moeten de wetten en regels, maar ook de bevoegdheidsverdeling rondom warmte-koude opslag op de schop:

·         de nu vaak zware vergunningsprocedure wordt voor veel gebieden vervangen door een melding of door een snellere, meer uniforme vergunning. De taakgroep heeft hiervoor een eenvoudig verkeerslichtmodel ontwikkeld; 
·         het ontwerp en de realisatie van warmte-koude opslag moeten voldoen aan een kwaliteitskeurmerk; 
·         de regie bij een lichte vergunningprocedure moet door de gemeenten worden gevoerd op basis van masterplannen en structuurvisies; 
·         de motor achter de groei van warmte-koude opslag, namelijk een goede verdeling van kosten en baten, wordt versterkt door afspraken te maken over samenwerking tussen investeerders en gebruikers.

Warmte-koude opslag is een duurzame energiebron waarbij warmte en koude worden opgeslagen in een waterlaag diep in de grond. ’s Zomers wordt hierin warm water opgeslagen, dat in de winter voor verwarming wordt gebruikt. ’s Winters gaat koud water in de bodem, dat in de zomer voor koeling retourneert.

Download hier het rapport

Reageer op dit artikel