nieuws

Werken in duo’s wordt populairder

Geen categorie

De afgelopen jaren zijn mensen steeds meer in duo’s gaan werken. Zo zijn ze beter in staat problemen op te lossen, te leren en te innoveren, zo blijkt uit onderzoeken. Volgens fabrikant van kantoormeubelen Steelcase maakt de inrichting van kantoren werken in duo’s echter lang niet altijd makkelijk.

Werken in duo’s wordt populairder

Werken in duo’s stimuleert innovatie en creativiteit. Doordat je voortbouwt op elkaars gedachten en ideeën wordt de individuele productiviteit van beide personen groter. Uit onderzoek* in opdracht van Steelcase blijkt dat er bijna even vaak in duo’s wordt gewerkt als individueel. Van de Nederlandse ondervraagden zegt 59 procent vaak of heel vaak alleen te werken. In tweetallen werken komt bijna evenveel voor (53 procent). Volgens Annemieke Garskamp, werkplekdeskundige bij Steelcase Benelux, is dit een trend die de afgelopen jaren internationaal steeds sterker is geworden. 

 

Twee versus drie

De toevoeging van een derde persoon verandert de situatie drastisch. In een duo zijn beide deelnemers op elkaar aangewezen. Het paar vormt een eenheid en kan geen verantwoordelijkheden afschuiven naar de groep. De interactie is intens en de setting is informeel. Met een derde persoon erbij wordt de onderlinge communicatie formeler en beter overdacht. Er is meer sociale interactie en de mogelijkheden tot individuele expressie worden beperkt; de dynamiek is volledig anders.

 

Plek voor twee

Er wordt volgens Steelcase te weinig aandacht aan ‘een plek voor twee’ besteed bij de inrichting. Als gevolg daarvan vindt het werken in duo’s plaats aan of bij de werkplek, of in informele ruimtes elders in het pand. Als er wel plekken zijn voor duo’s, betekent dit volgens Steelcase dat er: 

 

– Hoogwaardige interactie tussen medewerkers wordt gegenereerd, in plaats van alleen sociale

– Gemakkelijk de overgang kan worden gemaakt van individueel werk naar werken in tweetallen en andersom

– Informatie kan worden gedeeld en voorzieningen kunnen worden geboden om goed te kunnen te werken en goed te kunnen zitten

– Ervoor kan worden gezorgd dat de individuele werker niet vastgeroest zit aan zijn plek, maar gemakkelijk zijn werk onderbreekt waardoor interactie met anderen ontstaat. 

 

* Het onderzoek werd uitgevoerd door Ipsos en gehouden onder 2.400 managers in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland. Van de ondervraagden waren er 400 Nederlander.

 

www.steelcase.nl 

Reageer op dit artikel